Zdjęcie przedstawia wyremontowaną ulicę Lipową. Na grafice widnieje także napis "Zakończenie budowy dwóch gminnych ulic".

17 września br. odbył się odbiór ulicy Lipowej w Szydłowcu i przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rybianka.

Przedmiotem odbioru wykonanych robót przy ul. Lipowej była nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – 847,00 m2. Dodatkowo, została położona nawierzchnia chodnika i dojść z koski brukowej, betonowej, o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej na areale 249,25 m2. Wykonano także nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej, betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 188,00 m2.

Całkowita wartość prac wykonanych przy ul. Lipowej wyniosła 164 852,15 zł.

10 września br. zakończyła się budowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka o powierzchni 692,50 m2, wykonanej z mieszanki mineralno-bitumiczno asfaltowej. Zostały także wybudowane pobocza z kruszywa łamanego wraz ze stabilizacją destruktem – 177,00 m2, zjazdy z kruszywa łamanego wraz ze stabilizacją destruktem – 72,00 m2 i korytka betonowe typu "mulda" o grubości 5 cm - 32,5 m.

Całkowita wartość robót drogi wyniosła 86 703,53 zł.

Realizatorem powyższych inwestycji była firma DROGMAS.