Szydłowiec to 66 ha terenów przeznaczonych pod inwestycje. Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego (bip.szydlowiec.pl) zakłada przeznaczenie w/w terenów na: produkcję, przemysł i usługi.

Płatności bezgotówkowe