15 września 2016 r. o godzinie 16.00 w Szydłowieckim Centrum Kultury - Zamek odbędzie się spotkanie informacyjne dla beneficjentów Lokalnej Grupy Działania "Razem na Piaskowcu".

InformacjaLGD