Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Instytucje wspierające

Drukuj
Opublikowano: 21 styczeń 2017

Instytucje pomocne w biznesie

Na terenie miasta swoje siedziby posiadają m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Sąd Rejonowy, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej.

Urząd Miejski 26-500 Szydłowiec
pl. Rynek Wielki 1
+48 48 617-86-49
www.szydlowiec.pl
bip.szydlowiec.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych  26-500 Szydłowiec
ul. Sowińskiego 6
+48 48 617-18-97
 Urząd Skarbowy  26-500 Szydłowiec
ul. Widok 6
+48 48 617-00-81
www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-szydlowcu
 Sąd Rejonowy  26-500 Szydłowiec
Plac Marii Konopnickiej 7
+48 48 617-87-00
www.szydlowiec.sr.gov.pl
Starostwo Powiatowe 26-500 Szydłowiec
Plac Marii Konopnickiej 7
+48 48 617-10-08
szydlowiecpowiat.pl
Powiatowy Urząd Pracy 26-500 Szydłowiec
ul. Metalowa 7
+48 48 617-12-88
szydlowiec.praca.gov.pl
Cech Rzemiosł Różnych

26-500 Szydłowiec
ul. 1-go Maja
+48 48 617-00-33
www.cechszydlowiec.pl

Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej
26-500 Szydłowiec
ul. Kościuszki 124
+48 48 627-54-60
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 26-500 Szydłowiec
ul. Wschodnia 68
+48 48 617-88-51
www.arimr.info.pl/szydlowiec
Komenda Powiatowa Policji 26-500 Szydłowiec
ul. Kościuszki 194
+48 48 617-72-00
www.mazowiecka.policja.gov.pl/wsz
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej 26-500 Szydłowiec
ul. Kościuszki 124

 

Instytucje wsparcia

PAIHPolska Agencja Inwestycji i  Handlu pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już u nas działają. Oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji.
Misją PAIH jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług.

 logo ARMSAAgencja Rozwoju Mazowsza S.A. jest organizacją skupiającą i koordynującą inicjatywy, projekty oraz konkursy służące wzrostowi aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców Mazowsza. Agencja działa na rzecz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Mazowsza. Spółka podejmuje wszelkie możliwe działania w celu wypracowania niezbędnych narzędzi i instrumentów do realizacji zamierzonych celów. Istotą działań Spółki jest osiągnięcie pozycji lidera wsparcia rozwoju regionalnego i lokalnego w województwie mazowieckim. Realizacja Strategii e-Rozwoju Mazowsza, rozwój kapitału ludzkiego, promocja gospodarcza regionu, obsługa inwestora i eksportera, oraz projekty i zadania rewitalizacji oraz konsultingu to podstawowe zadania Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

logo parpPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First" - „MSP przede wszystkim" wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.

Logo BGKBank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną taką instytucją w Polsce – państwowym bankiem rozwoju. Głównym zadaniem BGK jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków. Dzięki państwowej własności, dużej skali i wyjątkowo stabilnej pozycji bank bierze udział w finansowaniu największych inwestycji infrastrukturalnych i stymuluje rozwój przedsiębiorstw w kraju i na rynkach zagranicznych. BGK działa z myślą o przyszłości i nie boi się długiego horyzontu czasowego inwestycji. Daje pierwszą i ostatnią złotówkę, ośmielając innych do udziału w ambitnych projektach. Bank skutecznie wspiera przedsiębiorczość, którą uważa za polskie dobro narodowe.

 logo SSESpecjalna Strefa Ekonomiczna - Starachowice

 

 

 

Logo funduszeLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu