Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Zgłoś go do KRUS poprzez platformę ePUAP.

Zgłaszając wypadek przy pracy rolniczej za pośrednictwem ePUAP, możesz również złożyć Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

 

 

Po zalogowaniu się do ePUAP:

- wpisz w wyszukiwarce słowa: zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej

- wybierz sprawę

- wypełnij formularz Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej

- wskaż w formularzu, do której jednostki: OR KRUS/PT KRUS zgłoszenie ma być przekazane

Więcej informajci na Więcej informacji na www.krus.gov.pl