Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Projekt „Dostępność w Gminie Szydłowiec”

images/stories/2023/dostepnoscduza.jpg#joomlaImage://local-images/stories/2023/dostepnoscduza.jpg?width=1000&height=700

Gmina Szydłowiec realizowała przedsięwzięcie grantowe „Dostępność w Gminie Szydłowiec”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu była poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej dla usług publicznych świadczonych przez Gminę Szydłowiec, dla osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.).

W ramach projektu zrealizowano działania mające na celu realizację zapisów ustawy o dostępności w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu w zakresie:

  • dostępności architektonicznej – kontrastowe oznaczenie stopni na schodach, dotykowe pasy ostrzegawcze, zakup krzesła ewakuacyjnego;
  • dostępności cyfrowej – dodawanie napisów na filmach publikowanych na stronie internetowej, stworzenie dostępnej cyfrowo strony www urzędu zgodnej z wymaganiami WCAG 2.1;
  • dostępności komunikacyjno-informacyjnej – zakup tabletów z dostępem do tłumacza języka migowego dostępnego na Kancelarii Urzędu Miejskiego, tablice informacyjne, tabliczki z wypukłymi oznaczeniami, opisem w alfabecie Braille’a i kodem QR w budynku Urzędu Miejskiego, zakup lup optycznych oraz system TOTU POINT.

W Kancelarii Urzędu dostępna jest również pętla indukcyjna - system służący do wspomagania słuchu. Przeznaczona jest dla osób niedosłyszących, które korzystają z aparatu słuchowego lub procesora mowy.

W ramach projektu powstał również materiał informacyjny w języku migowym - film prezentujący pracę Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

Wartość grantu: 100 000,00 zł